Samenwerking

Binnen ons bedrijf werken we samen met de volgende bedrijven en instanties:

Gemeente Midden Drenthe> www.middendrenthe.nl
Eleos (stichting Gereformeerde Geestelijke Gezondheidszorg) > www.eleos.nl
StichtingTerwille (Christelijke verslavingszorg) > www.terwille.nl
De Bewindvoerster Veendam > www.debewindvoerster.nl
Talenta> www.talentawerkt.nl
UWV > www.uwv.nl
GGZ Drenthe > www.ggzdrenthe.nl
Woonservice Drenthe > www.woonservice.nl
Voedselbank Midden Drenthe
>www.voedselbankmiddendrenthe.nl
Veiligheidscertificaat>www.StartWerkBlijfVeilig.nl