Re-integratietrajecten

‘Veel positieve resultaten door individuele aanpak en groot netwerk bij werkgevers!’

De focus bij de re-integratie trajecten ligt op de activering richting betaalde arbeid. De meeste deelnemers aan de re-integratie trajecten komen bij ons via de Gemeente Midden Drenthe.
Doordat de deelnemers op het LeerWerkCentrum aan het werk gaan, ontwikkelen ze weer een bepaald ritme in hun leven. Dit is een eerste (belangrijke) stap op weg naar een betaalde baan.

Samen met de deelnemer gaan wij aan het werk op het zachtfruitbedrijf. Daardoor leren we hen snel en goed kennen. Samen met de deelnemer krijgen we steeds beter in beeld welk soort werk het beste bij hem of haar past.

Bij sommige deelnemers merken we dat er onderliggende problemen kunnen zijn waardoor ze (nog) geen werk hebben. In overleg met de deelnemer zelf pakken we deze problemen direct aan. Waar mogelijk zoeken we naar oplossingen. Als het nodig is schakelen we hierbij externe deskundigen in waar we nauw mee samenwerken.

Door het aanpakken en oplossen van die problemen, valt er vaak een (grote) last van de schouders. Hierdoor staat de deelnemer al snel een stuk positiever in het leven en ziet hij weer nieuwe mogelijkheden voor zijn toekomst.

Doordat we meewerken met de deelnemers, leren we hen goed kennen. We krijgen de werknemersvaardigheden van de deelnemer goed in beeld, waardoor we gericht kunnen helpen met het zoeken naar passende vacatures. Ons netwerk is groot, waardoor we vaak een match kunnen vinden tussen werkzoekenden en werkgevers.

We ondersteunen de deelnemers met het doelgericht solliciteren naar een passende baan. Waar nodig ondersteunen we met het schrijven van een sollicitatiebrief en/of het opstellen van een CV. We bieden daarbij ookmogelijkheden om de deelnemer te detacheren op een andere werkplek.

Op deze manier hebben we de afgelopen tijd al meerdere mensen aan een betaalde baan geholpen.

We leveren graag maatwerk! Iedere persoon is uniek en van harte welkom op ons bedrijf. We willen iedereen graag helpen en kijken daarbij altijd naar de talenten en de mogelijkheden van deze mensen.